www.เหล็กเส้น.com

 

เซฟเบอร์ หรือ ไอดีไลน์เลยพี่ โทรผ่านไลน์ได้น่ะ ประหยัด

 

 

โทร.096-980-1562   ID:0969801562

 ช่วยกันประหยัด ประเทศไทยเราจะได้กลับมารุ่งเรือง 

ราคาเหล็กปอก 6มม. ราคาบาทต่อกิโล 

รายการ ขนาดปอก    

1.ปอกขนาด 10ซ.ม.x10ซ.ม. ได้ 10ชิ้นต่อกิโล

2.ปอกขนาด 10ซ.ม.x20ซ.ม. ได้  6ชิ้นต่อกิโล

3.ปอกขนาด 10ซ.ม.x25ซ.ม. ได้  5ชิ้นต่อกิโล

4.ปอกขนาด 10ซ.ม.x30ซ.ม. ได้  4ชิ้นต่อกิโล

5.ปอกขนาด 10ซ.ม.x35ซ.ม. ได้  3ชิ้นต่อกิโล

6.ปอกขนาด 15ซ.ม.x15ซ.ม. ได้  6ชิ้นต่อกิโล

7.ปอกขนาด 15ซ.ม.x25ซ.ม. ได้  5ชิ้นต่อกิโล

8.ปอกขนาด 15ซ.ม.x30ซ.ม. ได้  4ชิ้นต่อกิโล

9.ปอกขนาด 15ซ.ม.x35ซ.ม. ได้  3ชิ้นต่อกิโล

 

 

 

 
 

 

thaiflag small Thailand