www.เหล็กเส้น.com

 

เซฟเบอร์ หรือ ไอดีไลน์เลยพี่ โทรผ่านไลน์ได้น่ะ ประหยัด

 

 

โทร.096-980-1562   ID:0969801562

 ช่วยกันประหยัด ประเทศไทยเราจะได้กลับมารุ่งเรือง 

 

 

   

      

www.เหล็กเส้น.com

โทรสั่งเหล็กเอชบีม H โทร.096-980-1562 

 ราคาเหล็กเสา เอชบีม H ทำเสา แข็งแรง ไวดี  20/10/64. 9:23.     สินค้าจากโรงงานสยามยามาโตะ ยี่ห้อ SYS

 1.ราคา H 100x100x6x8mm. ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.comราคา 3,550บาทโทรสั่ง096-980-1562.

2.ราคา H 150x150x7x10mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.comราคา 6,500บาทโทรสั่ง096-980-1562.

3.ราคาH 200x200x8x12mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.comราคา  10,350บาท โทรสั่ง096-980-1562.

4.ราคา H 250x250x9x14mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.com ราคา 15,000บาท โทรสั่ง096-980-1562.

5.ราคา H 300x300x10x15mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.com ราคา  19,450บาท โทรสั่ง096-980-1562.

6.ราคา H 400x400x13x21mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.com ราคา 36,950บาท โทรสั่ง096-980-1562

ราคาเหล็กแผ่นเพลท Plate

  ราคาเหล็กแผ่นเพลท 150x150 หนา6มม. ราคา 200บาท โทร.096-980-1562 เหล็กเส้น.com 

  ราคาเหล็กแผ่นเพลท 200x200 หนา6มม. ราคา 300บาท โทร.096-980-1562 เหล็กเส้น.com

  ราคาเหล็กแผ่นเพลท 250x250 หนา6มม. ราคา 450บาท โทร.096-980-1562 เหล็กเส้น.com

  ราคาเหล็กแผ่นเพลท 300x300 หนา10มม.ราคา 600บาท โทร.096-980-1562 เหล็กเส้น.com 

  ราคาเหล็กแผ่นเพลท 350x350 หนา10มม.ราคา 700บาท โทร.096-980-1562 เหล็กเส้น.com

  ราคาเหล็กแผ่นเพลท 400x400 หนา15มม.ราคา 995บาท โทร.096-980-1562 เหล็กเส้น.com

  โทรสั่งเหล็กเอชบีม H โทร.096-980-1562     20/10/64.9:23.

 ราคาเหล็กเสา เอชบีม H ทำเสา แข็งแรง ไวดีQ    สินค้าจากโรงงานสยามยามาโตะ ยี่ห้อ SYS

  1.ราคา H 150x150x7x10mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.comราคา 6,500บาทโทรสั่ง096-980-1562.

  2.ราคาH 200x200x8x12mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.comราคา  10,350บาท โทรสั่ง096-980-1562.

  3.ราคา H 250x250x9x14mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.com ราคา 15,000บาท โทรสั่ง096-980-1562.

  4.ราคา H 200x100x5.5x8mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.com ราคา  4,400บาท โทรสั่ง096-980-1562.

  5.ราคา H 250x125x6x9mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.com ราคา 6,150บาท โทรสั่ง096-980-1562.

  6.ราคา H 300x150x6.5x9mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.com ราคา 7,500บาท โทรสั่ง096-980-1562.

  7.ราคา H 350x175x7x11mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.com ราคา  10,200บาท โทรสั่ง096-980-1562.

  8.ราคา H 400x200x8x13mm.ยาว 6 เมตร.เหล็กเส้น.com ราคา 13,550บาท โทรสั่ง096-980-1562

 

 โทรสั่งเหล็กเส้น 096-980-1562 www.เหล็กเส้น.com 

 

 
 

 

thaiflag small Thailand